Idea powstania Fundacji

Przy obecnym systemie prawnym i ekonomicznym grupa osób 50+ / oceniana jako mniej wydajna, nie podążająca za zmianami , będzie w trwały sposób zasilać rzesze bezrobotnych. Powoduje to znaczne kłopoty dla budżetu państwa, destabilizuje system emerytalny, ma kolosalny wpływ na nastroje społeczne.

Dla grupy 50+ nie stworzono właściwie żadnych instytucji wspomagających możliwość aktywizacji społecznej i zawodowej, jak : programów integracyjnych, rozwoju zainteresowań, organów przedstawicielskich, stałej pracy etatowej, pracy sezonowej lub dorywczej, czy pomocy w założeniu własnego biznesu – przy wykorzystaniu specyfiki tej grupy, jak : doświadczenie zawodowe i życiowe, odpowiedzialność, sumienność, zdyscyplinowanie, rozsądne wymagania finansowe, itp.

Zwiększenie populacji osób starszych oznacza nie tylko zmiany społeczno-kulturowe, ale też niesie za sobą konieczność kształtowania pod tym kątem innej polityki publicznej. Tak liczna grupa nie może pozostać na marginesie procesów, zawodowych, społecznych i dialogu obywatelskiego. To się nikomu nie opłaca, a włączenie seniorów w podejmowanie decyzji ich dotyczących powinno być ważnym celem państwa.

Dlatego powstała Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+ ukierunkowana przede wszystkim na funkcjonowanie na rzecz osób z grupy 50+ zarejestrowana pod nr KRS 0000492289.

Fundacja jest apolityczna, nie jest nastawiona na zysk i ma osobowość prawną. Fundacją kieruje Zarząd i Rada Fundacji, a nadzór nad jej działalnością sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Do pobrania :

KRS – rejestr przedsiębiorców
KRS – rejestr stowarzyszeń
NIP
REGON
Statut Fundacji
Ustawa o fundacjach
Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie