Celem Fundacji jest aktywizacja gospodarcza, zawodowa i społeczna osób w grupie wiekowej 50+ oraz udział w realizacji lub tworzeniu podstaw wszelkiego rodzaju europejskich, rządowych i samorządowych programów związanych ze zwiększaniem możliwości zatrudnienia i aktywności tych osób, a także wszelkie działania integracyjne i inicjatywne w społeczności lokalnej – poprzez, między innymi:

  • współpracę z Urzędami Pracy, Wojewódzką Radą Zatrudnienia, pracodawcami i otoczeniem biznesowym w zagospodarowaniu chętnych do podjęcia zatrudnienia, także poprzez działalność agencji zatrudnienia
  • pomoc w założeniu działalności gospodarczej i jej początkowym okresie poprzez działalność doradczą i Inkubator Przedsiębiorstwa
  • stworzenie profesjonalnego, mobilnego Banku Fachowców do prac zleconych, dorywczych, nietypowych,  sezonowych, w niepełnym etacie, itp.
  • stworzenie interaktywnego Banku Zainteresowań i Pomysłów dla aktywnych, twórczych ludzi z pasją
  • szkolenie pracowników na zapotrzebowanie rynku  pracy i konkretnych pracodawców, w tym na specjalistycznych Symulatorach Przedsiębiorstwa
  • działanie na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w tym także rozwoju ekonomii społecznej,  solidarności pokoleń i opieki nad seniorami
  • wspieranie działalności innowacyjnej, działania na rzecz ochrony środowiska, wspieranie postaw aktywnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
  • działanie na rzecz społeczności lokalnych, promocji aktywności osób starszych, wolontariatu, prowadzenie działalności reklamowej i wydawniczej w zakresie statutowym, itp.