Celem Inkubatora Przedsiębiorczości Fundacji CPI 50+ / IP / jest wspieranie przedsiębiorczości głównie osób z grupy 50+ i kierowany on jest do :

 • początkujących przedsiębiorców z sektora mikro i małych przedsiębiorstw, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
 • młodzieży i studentów – przy tworzeniu grup mieszanych
 • podmiotów ekonomii społecznej – w zakresie współpracy

Tworzony IP jest ofertą wsparcia w praktycznych działaniach rynkowych. Wyraża się to przede wszystkim przez umożliwienie beneficjentom prowadzenia własnej działalności (pionu w IP), korzystając z osobowości prawnej inkubatora.

Środki wsparcia:

 • prowadzenie księgowości przez IP,
 • brak obowiązku rejestracji firmy w urzędach. Osobowość prawną (NIP,REGON ), wpis do KRS) udostępnia IP,
 • brak obowiązku opłaty składek ZUS,
 • wsparcie biurowe. Możliwość korzystania z biura wraz z wyposażeniem
 • szkolenia i doradztwo,
 • porady prawne,
 • szansa prowadzenia działalności na preferencyjnych warunkach przez 6 miesięcy (z możliwością przerwania współpracy w każdym momencie, bez negatywnych konsekwencji finansowych),
 • uczestnictwo w społeczności biznesowej i możliwość utworzenia subkonta bankowego