Biznes odpowiedzialny społecznie – CSR

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) to najprościej definiując odpowiedzialność przedsiębiorstwa za jego oddziaływanie na społeczeństwo. Aktualnie idea CSR jest uznawana za współczesną i odpowiedzialną koncepcję prowadzenia zrównoważonego biznesu. CSR nie jest ideą działalności oderwaną od strony ekonomicznej przedsiębiorstwa, gdyż tym co w dzisiejszych czasach powinno interesować inwestorów, to nie szybki i niepewny zysk, ale długotrwały, stabilny i przewidywalny wzrost wartości przedsiębiorstwa, którego nie da się osiągnąć przy zignorowaniu otoczenia społecznego. Wzrost konkurencji oraz świadomości konsumentów również ma, a będzie miał jeszcze większy wpływ na akceptowalne formy prowadzenia firmy.

Najważniejsze zalety odpowiedzialnego biznesu:

  1. Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu społecznym.
  2. Wzrost zainteresowania ze strony odpowiedzialnych inwestorów i instytucji samorządowych.
  3. Zwiększenie lojalności konsumentów i pracowników.
  4. Poprawne relacje ze społecznością lokalną.
  5. Podniesienie poziomu kultury organizacyjnej firmy i stosunków międzyludzkich.

W jaki sposób możesz wdrażać zasady CSR w swojej firmie?

Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+ proponuje kilka prostych działań, dzięki którym możemy wspólnie kreować pozytywny wizerunek Państwa firmy:

  1. Finansowanie reklam i publikacji dotyczących korzyści dla przedsiębiorców zatrudniających osoby 50+.
  2. Zlecenie  wzajemnie ustalonych robót, usług, szkoleń, wspólnych reklam, ogłoszeń z rynku pracy, itp..
  3. Darowizny materialne i rzeczowe na rzecz Fundacji z określeniem przeznaczenia

/ np.: materiały biurowe, sprzęt biurowy, itp. /.

  1. Wypracowany wspólnie program na ważne społecznie przedsięwzięcie w zakresie  celów statutowych Fundacji.
  2. Inne wzajemnie ustalone formy współpracy i reklamy.