Pracownicy 50+, dzięki swoim umiejętnościom, doświadczeniu zawodowemu i życiowemu, lojalności, rozsądnych oczekiwaniach ze strony pracodawcy mogą być – przy odpowiednim zarządzaniu wiekiem –  kapitałem dla każdej firmy. Ponadto, zatrudnianie osób 50+ może przynieść firmie dodatkowe liczne korzyści, dzięki czemu staje się bardziej atrakcyjne.

  • Pracownik 50+ to mniejsze koszty pracy dla firmy. W przypadku, gdy zatrudniony pracownik ukończy odpowiedni wiek / 60 lat w przypadku mężczyzn i 55 lat w przypadku kobiet /, firma zostaje zwolniona z płacenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ponadto, gdy pracodawca zdecyduje się na przyjęcie do pracy osoby bezrobotnej 50+ / zarejestrowanej w Urzędzie Pracy /, firma zostanie zwolniona z płacenia tych składek przez okres 12 miesięcy.
  • Jeśli pracownik 50+ jest nieobecny w pracy z powodu choroby, zmniejszona zostaje liczba dni, za które firma wypłaca wynagrodzenie: z 33 dni do jedynie 14 dni choroby.
  • W przypadku, gdy firma zatrudnia pracowników 50+ w ramach prac interwencyjnych, otrzymuje pełny zwrot kosztów, które poniosła na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w okresie aż do 24 miesięcy / a gdy zwrot wypłacany jest co drugi miesiąc – aż do 4 lat /. Żeby skorzystać z tej możliwości wystarczy jedynie zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy.
  • Gdy pracodawca chce rozwijać kompetencje swoich pracowników, firma może uzyskać 80% zwrot kosztów szkolenia pracowników w wieku 45 lat i powyżej. Refundacja, o jaką można się ubiegać na ten cel wynosi aż 300% przeciętnego wynagrodzenia / czyli około 11 tys. zł. /. Wystarczy, że w firmie założony jest  fundusz szkoleniowy / czyli odrębne konto z przeznaczeniem na szkolenia /, a po refundację można zwrócić się do Powiatowego Urzędu Pracy.
  • Poza tym, każdy pracodawca, może skorzystać z bezpłatnego, fachowego wsparcia, które oferują doradcy zawodowi w urzędach pracy. Warto z niego korzystać i uzyskać pomoc w rozwoju firmy i jej pracowników. Doradca zawodowy pomaga przeanalizować kompetencje pracowników i proponuje dla nich odpowiednie szkolenia i wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń i umiejętności.
  • Doradca pomoże również w takim określeniu wymagań dla nowych stanowisk pracy, by były one lepiej dostosowane do możliwości osób w wieku 50+.