Celem działania Fundacji jest aktywizacja gospodarcza, zawodowa i społeczna osób, przede wszystkim  w grupie wiekowej 50+ oraz współudział w realizacji wszelkiego rodzaju europejskich, rządowych i samorządowych programów związanych ze zwiększaniem możliwości zatrudnienia i aktywności tych osób poprzez pomoc w uruchamianiu własnej działalności gospodarczej, podjęciu pracy etatowej, sezonowej lub dorywczej, a także wszelkie działania integracyjne, możliwość realizacji własnych pasji, wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnej i poziom życia osób starszych.

Aby być skutecznym w realizacji celów założonych w Statucie Fundacji „non profit” wspierającej osoby 50+ potrzebujemy także – niezależnie od naszych działań i uczestnictwa w programach europejskich – wsparcia ze strony wszystkich tych, którzy rozumieją ideę i potrzebę pomocy osobom starszym.

Nasze działania prowadzimy w sposób przejrzysty, w oparciu Statut i najwyższe standardy etyczne. Udział w naszych działaniach zwiększa atrakcyjność oraz rozpoznawalność produktów danej firmy, co przekłada się także na wzrost sprzedaży i możliwość połączenia swoich celów biznesowych z działalnością charytatywną.

Możemy wspólnie określić płaszczyznę działalności komercyjnej i społecznej tak, aby  pomoc innym przynosiła nie tylko satysfakcję, ale również zysk.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z naszą organizacją, prosimy o kontakt. Wspólnie określimy działania korzystne dla obu stron.

Dla chętnych udzielenia pomocy finansowej podajemy konto bankowe
Fundacji :

PL 94 2490 0005 0000 4530 5035 4000

Alior Bank SA Oddz. Zielona Góra

z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe Fundacji CPI 50+

 

Uwaga !

Przekazane darowizny można odliczać od swojego dochodu. Dla osób fizycznych wysokość odliczenia wynosi do 6%, a dla osób prawnych do 10% rocznego dochodu / podstawa prawna : ustawa o podatku dochodowym art. 26, ust. 1, pkt. 9 oraz art.18, ust.1, pkt.1 /.