„Lubuskie dla Seniora – Lubuskie Uniwersytety Trzeciego Wieku”

realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą: „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku

i we współpracy z Fundacją Impuls dla Rzeczpospolitej

 

W ramach tego projektu organizujemy wykłady, warsztaty i szkolenia tematyczne z różnych dziedzin zarówno nauk ścisłych jak i życia społecznego. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie osoby 60+ będące członkami Klubu Seniora Relaks. Aby zapisać się na zajęcia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania w siedzibie Klubu przy ul. Ptasia 16. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 

Szczegóły dotyczące tematyki zajęć:

 

  1. Psycho-fizyczne aspekty codziennego życia seniora –wykłady połączone z dyskusją prowadzone przez wykładowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wykłady dotyczyć będą ogólnie pojętej seksualności osób starszych informacji związanych ze starzeniem, profilaktyką chorób wieku dojrzałego, zaburzeń wieku podeszłego oraz życia codziennego seniora (potrzeby, zmagania, problemy, sukcesy, radości). Wszystko w kontekście wiedzy europejskiej ukazując możliwości i działania prowadzone w innych krajach Europy w kontekście tematyki: Co czyni starość szczęśliwą?, Bariery w komunikacji międzypokoleniowej, Jak radzić sobie ze problemami starości?, Seksualność w jesieni życia, Kobiecość i męskość osób w podeszłym wieku – obalamy stereotypy, Profilaktyka ryzykownych zachowań osób starszych.

 

  1. Konstruktywne spędzanie czasu wolnego – a) turystyka – Wykłady będą dotyczyły propozycji form spędzania wolnego czasu przez seniorów w sposób zarówno interesujący jak i bezpieczny. Podczas spotkań zapoznają się z technikami i możliwościami kreatywnego pożytkowania czasu, poznając jednocześnie swój region i miasto a także kulturę i historię innych krajów europejskich. Zajęcia w formie wykładów i prezentacji połączonych z dyskusjami poprowadzi wykwalifikowany pracownik biura podróży.
  2. b) warsztaty terapii zajęciowej – Zajęcia wykładowo warsztatowe mające na celu zarówno oddziaływania terapeutyczne jak i poznanie różnorodności artystycznych wyrazów z różnych krajów europu, warsztaty terapeutyczne połączone z zajęciami artystycznymi stosowane jako metody rozwoju osobistego w pomocy osobom w różnym wieku. Prowadzone będą przez wykwalifikowanego terapeutę z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z seniorami oraz artystów szczebla lokalnego i międzynarodowego (europejskiego).

 

  1. Senior w labiryncie administracji – spotkania w formie wykładów i dyskusji poprowadzą radcy prawni posłów i senatorów, notariusz, adwokat, przedstawiciele instytucji – organizacja spotkań – animator. Zajęcia dotyczyć będą nauki pisania pism administracyjnych związanych z codziennością seniorów jak sprawy związane z mediami, mieszkaniem i prawnymi podstawami odwołań itp.

 

  1. Nowe technologie – zajęcia prowadzone przez doświadczoną osobę w zakresie informatyki, a również psychologa/terapeutę. Obejmują one wykłady oraz praktykę związaną z obsługą komputera, telefonu komórkowego, konta bankowego, itp. W trakcie zajęć seniorzy nauczą się obsługi podstawowych programów jak Word, Exel, Paint, PowerPoint oraz bezpiecznego korzystania z Internetu oraz portali społecznościowych takich jak facebook czy Skype. Zajęcia teoretyczne będą przeplatać się z zajęciami praktycznymi.

 

  1. Integracja międzypokoleniowa – zajęcia prowadzone przez doktorantkę Uniwersytetu Zielonogórskiego. Są to warsztaty terapii zajęciowej polegające na ćwiczeniach manualnych ważnych dla seniorów pod względem motorycznym jak i umysłowym. Pomagają one w skupieniu się, pracy dłoni i nadgarstków, logicznego myślenia, pobudzania kreatywności w sposób społecznie użyteczny. W trakcie zajęć uczestnicy będą tworzyli książki sensoryczne dla dzieci. Książka taka rozwija zmysł dotyku, wzroku, słuchu oraz spostrzegawczość, podnosi także ogólną sprawnośćmanualną. Stworzone materiały na koniec projektu zostaną przekazane dzieciom z instytucji edukacyjnych (przedszkole, dom dziecka) na terenie województwa Lubuskiego. Dzięki temu nawiążemy relacje z innymi placówkami oraz będziemy integrować osoby starsze z młodym pokoleniem na szczeblu lokalnym dając przykład dobrymi praktykami na skalę krajową oraz europejską.

 

  1. Zdrowo i bezpiecznie – spotkania prowadzone będą przez dr nauk med. Joannę Hoffmann-Aulich – Wydz. Lekarski UZ – specjalistę od chorób wieku dojrzałego. Tematyka wykładów będzie dotyczyła medycznego podejścia do wieku dorosłego, uprawiania sportów i innego typu aktywności przez seniorów by mogli to robić bez obawy o własne zdrowie. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak dopasować do własnych możliwości odpowiednie ćwiczenia i aktywności, które pomogą im w funkcjonowaniu w życiu codziennym, nabraniu formy, polepszą samopoczucie. W zdrowym ciele zdrowy duch !

 

  1. Bezpieczny senior – będą to spotkania z policją, strażą pożarną oraz innymi służbami oraz instytucjami, jak : Federacja Konsumenta, ZUS, banki, ubezpieczenia, MOPS, NFZ, itp. Celem spotkań będzie przekazanie informacji o zachowaniach ryzykownych, których należy unikać a także co robić w sytuacjach zagrożenia bądź gdzie zgłosić się o pomoc i jak ją wyegzekwować. Zajęcia będą organizowane przez animatora.

 

 

Archiwum
Projekt ASOS „Seniorzy działają” – realizacja 4.07. do 31.12.2016 r.